Řád cvičiště agility OSA Hloubětín

 

 

 1.  Před první návštěvou cvičiště je člen povinen přinést ke kontrole očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze a infekční hepatitidě. Doporučujeme (není podmínkou) informovat se u veterinárního lékaře o vhodnosti výcviku agility s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu psa.

 2.   Psi by měli na cvičiště přijít vyvenčeni. Případné exkrementy jsou psovodi povinni po svých psech uklízet. Majitelé jsou povinni zabránit psovi samcovi značkovat na zařízení cvičiště.

3.    Kousaví či agresivní psi musí být opatřeni náhubkem a být pod kontrolou psovoda. Psi nesmí být ponecháni bez dozoru. Za škody způsobené psem zodpovídá v plné míře jeho psovod. Cvičitel nezodpovídá za zranění psa na cvičišti či zaběhnutí psa ze cvičiště.

4.    Psi nemají povolen vstup do klubovny. Na verandě mohou být umístěni psi pouze v přepravkách. Platí zákaz uvazování psů k zábradlí u klubovny. Psi smí být odloženi v odkládacích kotcích.

5.    Na cvičišti platí zákaz volného pobíhání psů v době, kdy probíhá výcvik.

6.    Cvičit je povoleno pouze za přítomnosti instruktora pod jeho vedením. V případě nerespektování jeho pokynů je instruktor oprávněn psovoda z výcviku vyloučit. Totéž platí pro případ hrubého zacházení se psy a používání nepřiměřených trestů.

 7.   Výcviku se mohou zúčastnit pouze psi zdraví. Háravé feny jsou k výcviku připuštěny po předchozí dohodě s instruktorem. Ten ovšem nenese žádnou zodpovědnost v případě nežádoucího nakrytí feny. Psovod je také povinen bránit během výcviku kontaktu háravé feny s ostatními psy.

8.    Instruktor je oprávněn z jakýchkoli důvodů kdykoli ukončit výcvik týmu, pokud to uzná za vhodné. Týmem je myšlen pes a jeho psovod.

9.    Děti mohou navštěvovat cvičiště pouze v doprovodu rodičů. Děti, které se účastní kurzu nebo jsou členy OSA, mohou cvičiště navštěvovat bez rodičů, ale pouze s jejich vědomím a na jejich zodpovědnost.