ČLENSTVÍ V OSA Hloubětín

Členství je vhodné pro zájemce o pravidelný trénink agility, kteří mají chuť aktivně se podílet na dění a rozvoji klubu. 

Podmínky:

- absolvování kurzu agility (min. 10 lekcí), schválení nového členství v souladu se stanovami spolku

- vyplnění přihlášky (evidenčního listu) a zaplacení členského příspěvku

- zaplacení zálohy na brigádnické hodiny (vráceno po odpracování, resp. převedeno na další rok. 
   Pokud se rozhodnete ukončit členství, bude vám záloha za odpracované hodiny vrácena na požádání do 31. 3.)

- odpracování 15 brigádnických hodin (pokud nebudou odpracovány propadá záloha na brigády - 1 hodina = 80 kč,

- členi přijatí po 1. 9. mohou odpracovat jen polovinu - 7,5 hodin)

- aktivní přístup k výcviku a pomoc při tréninku, na tréninky chodit včas, pomáhat s vynášením překážek, stavbou parkuru a úklidem, zvedání tyček, rovnání tunelů apod.


Členské poplatky pro rok 2020:
členství 500 Kč

(rodinné členství 250 Kč - shodná adresa bydliště)
zápisné pro nové členy + 250 Kč

Záloha na brigádnické hodiny 1200 Kč
Brigády hlaste průběžně Veronice Hynkové
veru.hynkova@seznam.cz
(jako brigáda se počítá i shánění sponzorů, množení, propagace, doprava věcí, zapůjčení čehokoliv, pokud pomáháte na závodech a nezávodíte, započítává se polovina času)

Placení členských příspěvků do konce ledna bez finanční sankce, potom za každý započatý měsíc navíc 100 Kč (pokud nezaplatíte čl. příspěvky do konce března, je automaticky zrušeno členství, poté platíte zápisné stejně jako každý nový člen - 250 Kč)
 
Udržovací členský poplatek 100 Kč (nemá brigády, ale platí závody a tréninky, pomáhá při nich). Cena za jeden trénink 150kč.

Členství je možné platit na účet klubu č: 2700157278/2010. Variabilní symbol je číslo kalendářního roku, na který jsou členské poplatky poukazovány. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého je členský poplatek placen.


evidencni_list.doc (38,5 kB)