23.3.2021

20.02.2021 21:40

 Formou videokonference na Google Meet proběhne dne 23.3.2021
od 18 hodin 
Mimořádná členská schůze 
a od 19 hodin Členská schůze.