Členská schůze OSA

09.11.2014 22:58

Členská schůze se bude konat 18.11.2014 od 18 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu 1.LF UK (místnost č. 2.111), Na Bojišti 3. Více informací v přiložené pozvánce zde.