Členská schůze OSA Hloubětín

25.10.2018 12:09

27. 11. 2018 se bude konat Členská schůze. Začátek od 18,00 hod v restauraci „Na kempu“, Národních hrdinů 290, Praha 9 – Dolní Počernice.

Parkování na parkovišti před kempem. Možnost občerstvení v podobě studené kuchyně.

Schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě nepřítomnosti potřebné nadpoloviční většiny členů se od 18, 30 hod bude konat mimořádná schůze.

 

Návrh programu

1)    Zahájení

2)    Volba zapisovatele

3)    Volba návrhové (sčítací) komise

4)    Návrhy na další body k projednání, schválení programu

5)    Zpráva předsedy

-       zhodnocení uplynulého roku

-       sponzorské dary

-       členské příspěvky na r. 2019

-       známky ČKS na r. 2019

-       zpráva o průběhu LVT Městec Králové 2018

6)    Zpráva hospodáře

-       přehled o hospodaření s finančními prostředky

7)    Zpráva výcvikáře

-       informace o konání zkoušek a závodů v r. 2018

-       organizace tréninků

-       přehled o účasti našich členů na mistrovstvích – předání odměny reprezentantům

8)    Informace o splněných brigádnických hodinách členů, návrh na vyřešení dlužných částek členů

9)     Návrhy a schválení termínů zkoušek a závodů na r. 2019

-       LVT Městec Králové

-        zavedení pravidel pro členy při sníženém startovném (pomocníci na závodech)

10)  Diskuse

11) Usnesení

12) Závěr

 

 

Děkuji za spolupráci a těším se na setkání na členské schůzi.

 

Za výbor OSA Hloubětín

Edita Macibobová